Blog Image

Trelleborgs venner

Huggedag i Træ- og byggelauget

Uncategorised Posted on 13 sep, 2021 21:32

Træ- og byggelauget inviterer til endnu en huggedag i rækken på laugsdagen lørdag d. 2. oktober fra kl. 10.00 – 16.00. Du behøver ikke have erfarring med at hugge med vikingetidens økser…det får du.

Dagen foregår i dragt – har du ingen, kan du låne på museet. Medbring egen frokostOktober Laugsdag på Trelleborg

Uncategorised Posted on 13 sep, 2021 14:59

Trelleborgs Venner inviterer til laugsdag på Trelleborg lørdag d. 2. oktober kl. 10.00 – 16.00.

Vi mødes i Slagløse og fordeler os i de forskellige laug. Du behøver ikke være “garvet” viking for at deltage, bare lysten er der. Hjælp til dine projekter kan altid fåes – medbring egne projekter og frokost

Laugsdagen foregår i museets åbningstid og foregår derfor i dragt. Har du ikke en dragt, kan du låne af museet – du skal blot henvende dig til en af museets formidlere. I forlængelse af laugsdagen afholdes der tingmøde på Trelleborg fra kl. 16.00 – 18.00 – dertil kræves tilmelding på TrelBook@natmus.dk, da museet serverer aftensmad i langhuset efter tingmødet

Vikingehilsen Trelleborgs VennerTingmøde på Trelleborg

Uncategorised Posted on 13 sep, 2021 14:53

Lørdag den 2. oktober kl. 16.00 -18.00 på Trelleborg:

I indbydes hermed til evalueringsmøde af Vikingesommer på Trelleborg 2021.

Efterfølgende sørger museet for fællesspisning i langhuset.

DAGSORDEN:

1. Orientering fra Trelleborg

2. Orientering fra Vikingerne

3. Evaluering af vikingesommeren 2021 og næste års sæson 2022

4. Evt.

Husk at melde jer til på trelbook@natmus.dk

Det gælder både til besøget den 28. september og til evalueringen den 2. oktober. Husk også at meddele, om I ønsker at deltage i fællesspisningen bagefter.

Vi glæder os meget til at se jer!

Bedste hilsner

Personalet på TrelleborgICOMOS besøger Trelleborg

Uncategorised Posted on 13 sep, 2021 14:51

Tirsdag den 28. september kl. 12.30 – 16.00:

Muset og Trelleborgs Venner har brug for din hjælp/vikinger til levendegørelse af Trelleborg og Slagløse (bl.a. demonstration af og arbejde med forskellige vikingehåndværk) i forbindelse med det (forhåbentligt) sidste besøg af repræsentanter fra UNESCO.

ICOMOS skal vurdere ringborgenes, herunder Trelleborgs muligheder og egnethed til optagelse på UNESCOs Verdensarvsliste.

Museet sørger for kaffe og kage – derfor er der brug for tilmelding på Trelleborg-booking@natmus.dkNu starter byggeriet af Den Genskabte Borg på Trelleborg

Nyheder Posted on 08 sep, 2021 12:14

Nu begynder byggeriet af Den Genskabte Borg. Det første der skal bygges, er et multihus, der skal erstatte de tre pavillioner, der står oppe bag Slagløse.

Multihuset skal ligge dér, hvor Bamsehuset og materialegården ligger nu – Klargøring af byggepladsen startede mandag d. 6. september med nedrivning af Bamsehuset mm, og oprydning samt jordarbejdet påbegyndes i næste uge. Der bliver sat et byggehegn op om byggepladsen – byggepladshegnet vil ikke forstyrre formidlingen i Slagløse i nævneværdigt omfang. Multihuset bliver indrettet med toiletter og badefaciliteter, køkken, kontorer, multifunktionsrum samt værksted og depotrum for personale og frivillige.

Byggeriet af selve Den Genskabte Borg starter i 2022. I den forbindelse bliver Hedebyhuset revet ned og Frejs Urtegård bliver endeligt nedlagt – mere information følger løbende, så hold øje her i bloggen. I kan læse mere om hele projektet her:

https://natmus.dk/museer-og-slotte/trelleborg/ny-trelleborg/?fbclid=IwAR25vw-HNo8XupI0sFltmoy5RybOScSVxKu47Gz-bRpbmbgNS6CoQxZouEgHar du husket at forny dit medlemskab for 2021?

Uncategorised Posted on 12 maj, 2021 12:52

Kære Trelleborgs Venner

Jeg vil minde om, at det er sidste frist til at forny dit medlemskab, da jeg kan se, at du/I endnu ikke har betalt for 2021. Vi har holdt den helt lave “pris” igen i år:

Personligt medlemskab koster 110 kr.
Familie medlemskab koster 160 kr. ( 2 voksne og 3 børn under 18 år )
10 kr. ekstra pr. barn under 18 ud over de første 3 børn. Børn over 18 år skal have et enkelt medlemskab
Betaling må gerne ske snarest

Pengene bedes indsat på vores konto i Arbejdernes Landsbank:
reg. 5356 konto 0000 517 820 – Sidste frist for indbetaling er 1. juni 2021

Når du indbetaler vil det lette mit arbejde MEGET hvis du skriver dit/jeres navn på og evt. medlems nr i kommentarfeltet!!

Hvis du/I har betalt, ser du/I bort fra denne besked! Hvis du ikke ønsker at være medlem af Trelleborgs Venner længere, må du meget gerne sende en mail til trelleborgsvenner.kasser@gmail.com, så vi kan notere det på vores medlemsliste.

De bedste vikinge hilsner

Jacob Jelstrup Bøgemose
Kasserer Trelleborgs VennerNy kasserer i Trelleborgs venner

Nyheder Posted on 09 maj, 2021 08:30

Kære alle sammen!

Nu er venneforeningens kasserer kommet rigtig på plads, så al henvendelse vedr. kontingent og økonomi skal fremover rettes til Jacob Jelstrup Bøgemose på trelleborgsvenner.kasser@gmail.com

Vikingehilsen

BestyrelsenNy kasserer i Trelleborgs venner

Uncategorised Posted on 22 apr, 2021 10:53

Jacob Jelstrup Bøgemose er på årsmødet d. 17. april 2021 blevet valgt til kasserer i Trelleborgs venner.

Indtil alle formalia er faldet på plads, kan forespørgsler vedr kontingent og medlemsregistrering ske på zitouche@gmail.com.

Det vil også lette medlemsregistreringen meget, hvis jer, der har betalt eller betaler i nær fremtid vil sende en kvittering til zitouche@gmail.com, indtil Jacob har adgang til foreningens bankkonto.

Der sættes en sidste frist for indbetaling af kontingent til 1. juni 2021. Har du ikke betalt dit medlemskab inden, vil du blive slettet af medlemslisten og kan ikke længere benytte dig af de fordele, der følger med dét at være medlem af Trelleborgs venner. Du vil heller ikke længere være med i fb gruppen.

Et enkeltmedlemskab koster 110 kr pr år – et familiemedlemskab koster 160 kr pr år. kontingent indbetales til Arbejdernes Landsbank reg.nr 5356 kontonr. 0000 517 820. Husk at skrive navn i kommentarfeltet

Vikingehilsen

Leif Bjørnskov-Bartholdy

Formand Trelleborgs vennerNæste »