Blog Image

Trelleborgs venner

Medlemsskab og kontingent 2022

Diverse, Nyheder Posted on 11 jan, 2022 16:06

Kære Trelleborgs Venner

I ønskes alle et rigtig godt nytår, med ønsket om et godt og aktivt vikingeliv i det kommende år!

Jeg skriver for at minde om, at hvis man fortsat ønsker at være medlem af Trelleborgs Venner, er det er tid til at forny dit/jeres medlemskab. Vi har holdt den helt lave “pris” igen i år:

Enkelt medlemskab koster 110 kr.

Familie medlemskab koster 160 kr. ( gælder 2 voksne og 3 børn under 18 år ) Det koster 10 kr. ekstra pr. barn under 18 år, ud over de første 3 børn. Børn over 18 år skal have et seperat enkelt medlemskab

Frist for betaling er d. 31. marts 2022. Pengene bedes indsat på vores konto i Arbejdernes Landsbank: reg. 5356 konto 0000 517 820

Når du/I indbetaler vil det lette mit arbejde MEGET hvis du skriver dit/jeres navn og evt. medlems nr i kommentarfeltet!!

Hvis du ikke ønsker at være medlem af Trelleborgs Venner længere, må du meget gerne sende en mail til trelleborgsvenner.kasser@gmail.com, så vi kan notere det på vores medlemsliste.

De bedste vikinge hilsner

Jacob Jelstrup Bøgemose – Kasserer Trelleborgs Venner2. laugsdag i november 2021

Nyheder Posted on 11 nov, 2021 13:51

Trelleborgs Venner inviterer til laugsdag lørdag d. 27. november kl 10.00 – 13.00 i museets café.

Kom og hyg dig i andre vikingers selskab – medbring gerne egne projekter. Venneforeningen serverer frokost.… derfor skal der tilmeldes til laugsdage på zitouche@gmail.com.

Husk årsmødet lørdag d. 27. November kl 14.00 -15.00 ligger i forlængelse af laugsdagen – tilmelding til årsmødet er ikke nødvendigt.Årsmøde 2021

Nyheder Posted on 02 nov, 2021 17:25

Indkaldelse til årsmøde i Trelleborgs Venner lørdag d. 27 november 2021 kl. 14-15

Dagsorden
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Kristian Laugesen

2. Valg af referent
Bestyrelsen forslår Næstformanden Maria Korreborg

3. Bestyrelsens beretning v. Formanden Leif Bjørnskov-Bartholdy
Den skriftlige beretning er vedhæftet og vil blive suppleret af en mundtlig beretning på årsmødet.

4. Godkendelse af det reviderede regnskab

5. Behandling af indkomne forslag – sendes til zitouche@gmail.com

6. Fremlæggelse af budget v. kasséreren

7. Fastlæggelse af kontingent

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og kasserer

Af den nuværende bestyrelse er følgende på valg:
Maria Korreborg – modtager genvalg
Ulrik Martin – modtager genvalg hvis der ikke er andre, der vil have pladsen
Chamillia Rønn – genopstiller ikke.

Af suppleanter er følgende på valg:
Helge Hasselby – genopstiller ikke
Lone Bjørnskov-Bartholdy – modtager genvalg
Palle Pedersen – modtager genvalg

Jacob er på valg som kassérer og ønsker at genopstille.

Af nye kandidater kendes på nuværende tidspunkt: Nicolai Fobian

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

10. EventueltNu starter byggeriet af Den Genskabte Borg på Trelleborg

Nyheder Posted on 08 sep, 2021 12:14

Nu begynder byggeriet af Den Genskabte Borg. Det første der skal bygges, er et multihus, der skal erstatte de tre pavillioner, der står oppe bag Slagløse.

Multihuset skal ligge dér, hvor Bamsehuset og materialegården ligger nu – Klargøring af byggepladsen startede mandag d. 6. september med nedrivning af Bamsehuset mm, og oprydning samt jordarbejdet påbegyndes i næste uge. Der bliver sat et byggehegn op om byggepladsen – byggepladshegnet vil ikke forstyrre formidlingen i Slagløse i nævneværdigt omfang. Multihuset bliver indrettet med toiletter og badefaciliteter, køkken, kontorer, multifunktionsrum samt værksted og depotrum for personale og frivillige.

Byggeriet af selve Den Genskabte Borg starter i 2022. I den forbindelse bliver Hedebyhuset revet ned og Frejs Urtegård bliver endeligt nedlagt – mere information følger løbende, så hold øje her i bloggen. I kan læse mere om hele projektet her:

https://natmus.dk/museer-og-slotte/trelleborg/ny-trelleborg/?fbclid=IwAR25vw-HNo8XupI0sFltmoy5RybOScSVxKu47Gz-bRpbmbgNS6CoQxZouEgNy kasserer i Trelleborgs venner

Nyheder Posted on 09 maj, 2021 08:30

Kære alle sammen!

Nu er venneforeningens kasserer kommet rigtig på plads, så al henvendelse vedr. kontingent og økonomi skal fremover rettes til Jacob Jelstrup Bøgemose på trelleborgsvenner.kasser@gmail.com

Vikingehilsen

BestyrelsenNy Facebook-gruppe for Trelleborgs Venner

Nyheder Posted on 06 dec, 2020 22:23

Kære Trelleborgs Venner.

Der er netop i aften sket et skift på Facebook! Den gamle gruppe for Trelleborgs Venner har skiftet navn og der er oprettet en ny gruppe med navnet Trelleborgs Venner. Det er fremover den nye gruppe, som er foreningens, så er du medlem af foreningen og har du ikke allerede modtaget en invitation til den nye gruppe, så godt selv ind og søg om medlemskab. Vintersolhvervet bliver på den nye gruppe.Vintersolhvervsfest 2020

Nyheder Posted on 06 dec, 2020 20:44

Kære Trelleborgs Venner!

Året 2020 vil nok gå over i historien som et hårdt og ubarmhjertigt år for de fleste af os. Restriktioner på restriktioner er blevet pålagt os i løbet af året og har gjort det svært at samles.

Det er også gået ud over vores vintersolhvervsfest som skulle have været afholdt i Langhuset på Trelleborg d. 19. december 2020. Det er desværre blevet aflyst pga. corona-restriktionerne. I skal dog ikke fortvivle – Vintersolhvervet bliver afholdt, dog under lidt andre forhold end sædvanligt.

Vi indbyder til vintersolhvervsfest – sammen, hver for sig lørdag d. 19. december fra kl. 16.00 – 24.00. Tag din fineste vikingedragt på, lav lækker vikinge-fest-mad og fyld kruset med din bedste øl eller mjød. Tag billeder, lav en video el. lign og post det i den begivenhed, der bliver oprettet i gruppen ”Trelleborgs Venner” på facebook. På den måde kan vi sammen fejre vintersolhvervet – hver for sig. Kl. 16-18 er forberedelsestid med velkomsttaler, båltænding, madlavning, lege, ceremonier mv. 18-20 er selve middagen centrum for begivenhederne og endelig 20-24 er der lagt op til sange, historier, taler osv. I skaber selv indholdet!

Vi håber meget, I vil tage idéen til jer og være med til at skabe en hyggelig aften trods alt. Og så må vi håbe på, at 2021 bliver et lyst og indbringende år, hvor vi igen alle vil kunne mødes på Trelleborg.

År og fred til alle!

Bestyrelsen, Trelleborgs VennerLaugsdag lørdag den 1. august

Nyheder Posted on 27 jul, 2020 23:03
Kære Trelleborgs Venner

Nu er vi endelig ved at kunne genoptage vores laugsdage. Det sker på lørdag den 1. august i museets åbningstid (10-17) i viking på Trelleborg. Den enkelte skal dog stadig melde sin ankomst til museet enten på trelleborg-booking@natmus.dk eller pr. telefon 41 20 63 93.

Der kører stadig sommeraktiviteter og der bor folk på pladsen, så der kan være begrænsninger i, hvor vi kan samles, bl.a. er smedjen formentlig optaget af sommeraktiviteterne. Der bliver heller ikke arrangeret fælles frokost, da det stadig vil være coronamæssigt problematisk, så husk selv frokost hver især. Jeg kommer selv ved 12-tiden og glæder mig til at se forhåbentlig mange af jer igen efter den lange coronapause.

Med vikingehilsen
Leif (på vegne af bestyrelsen)Næste »