Bestyrelsen i Trelleborgs Venner indkalder hermed til årsmøde lørdag den 26. november 2021 kl. 14.00 i cafeen på Trelleborg. Årsmødet ligger i forlængelse af december laugsdagen, der som sædvanlig rykkes til sidste lørdag i november af hensyn til juletravlhed i december.

Dagsorden

1.  Valg af dirigent

     Bestyrelsen foreslår Kristian Laugesen som dirigent

2.  Valg af referent

3.  Bestyrelsens beretning v. Leif Bjørnskov-Bartholdy

4.  Godkendelse af det reviderede regnskab

5.  Behandling af indkomne forslag

6.  Fremlæggelse af budget

7.  Fastlæggelse af kontingent

8.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og kasserer

     Af den nuværende bestyrelse er Leif Bjørnskov-Bartholdy og Gøsta Petterson på valg.

     Leif og Gøsta genopstiller. Jacob Bøgemose, kasserer, er på valg og genopstiller.

9.  Valg af suppleanter

     Lone Bjørnskov-Bartholdy og Nicolai Fobian er på valg og genopstiller

10. Valg af revisor og revisorsuppleant

      Kristian Laugesen er på valg genopstiller som revisor

11. Eventuelt

Bestyrelsen opfordrer medlemmer til at komme med forlag til drift mm af venneforeningen. Forslag sendes pr mail til zitouche@gmail.com senest mandag d. 21. november. Med ønsket om et stort fremmøde.

Bedste vikingehilsner

Bestyrelsen for Trelleborgs Venner