Blog Image

Trelleborgs venner

Huggedag i Træ- og byggelauget

Uncategorised Posted on 13 sep, 2021 21:32

Træ- og byggelauget inviterer til endnu en huggedag i rækken på laugsdagen lørdag d. 2. oktober fra kl. 10.00 – 16.00. Du behøver ikke have erfarring med at hugge med vikingetidens økser…det får du.

Dagen foregår i dragt – har du ingen, kan du låne på museet. Medbring egen frokostOktober Laugsdag på Trelleborg

Uncategorised Posted on 13 sep, 2021 14:59

Trelleborgs Venner inviterer til laugsdag på Trelleborg lørdag d. 2. oktober kl. 10.00 – 16.00.

Vi mødes i Slagløse og fordeler os i de forskellige laug. Du behøver ikke være “garvet” viking for at deltage, bare lysten er der. Hjælp til dine projekter kan altid fåes – medbring egne projekter og frokost

Laugsdagen foregår i museets åbningstid og foregår derfor i dragt. Har du ikke en dragt, kan du låne af museet – du skal blot henvende dig til en af museets formidlere. I forlængelse af laugsdagen afholdes der tingmøde på Trelleborg fra kl. 16.00 – 18.00 – dertil kræves tilmelding på TrelBook@natmus.dk, da museet serverer aftensmad i langhuset efter tingmødet

Vikingehilsen Trelleborgs VennerTingmøde på Trelleborg

Uncategorised Posted on 13 sep, 2021 14:53

Lørdag den 2. oktober kl. 16.00 -18.00 på Trelleborg:

I indbydes hermed til evalueringsmøde af Vikingesommer på Trelleborg 2021.

Efterfølgende sørger museet for fællesspisning i langhuset.

DAGSORDEN:

1. Orientering fra Trelleborg

2. Orientering fra Vikingerne

3. Evaluering af vikingesommeren 2021 og næste års sæson 2022

4. Evt.

Husk at melde jer til på trelbook@natmus.dk

Det gælder både til besøget den 28. september og til evalueringen den 2. oktober. Husk også at meddele, om I ønsker at deltage i fællesspisningen bagefter.

Vi glæder os meget til at se jer!

Bedste hilsner

Personalet på TrelleborgICOMOS besøger Trelleborg

Uncategorised Posted on 13 sep, 2021 14:51

Tirsdag den 28. september kl. 12.30 – 16.00:

Muset og Trelleborgs Venner har brug for din hjælp/vikinger til levendegørelse af Trelleborg og Slagløse (bl.a. demonstration af og arbejde med forskellige vikingehåndværk) i forbindelse med det (forhåbentligt) sidste besøg af repræsentanter fra UNESCO.

ICOMOS skal vurdere ringborgenes, herunder Trelleborgs muligheder og egnethed til optagelse på UNESCOs Verdensarvsliste.

Museet sørger for kaffe og kage – derfor er der brug for tilmelding på Trelleborg-booking@natmus.dkHar du husket at forny dit medlemskab for 2021?

Uncategorised Posted on 12 maj, 2021 12:52

Kære Trelleborgs Venner

Jeg vil minde om, at det er sidste frist til at forny dit medlemskab, da jeg kan se, at du/I endnu ikke har betalt for 2021. Vi har holdt den helt lave “pris” igen i år:

Personligt medlemskab koster 110 kr.
Familie medlemskab koster 160 kr. ( 2 voksne og 3 børn under 18 år )
10 kr. ekstra pr. barn under 18 ud over de første 3 børn. Børn over 18 år skal have et enkelt medlemskab
Betaling må gerne ske snarest

Pengene bedes indsat på vores konto i Arbejdernes Landsbank:
reg. 5356 konto 0000 517 820 – Sidste frist for indbetaling er 1. juni 2021

Når du indbetaler vil det lette mit arbejde MEGET hvis du skriver dit/jeres navn på og evt. medlems nr i kommentarfeltet!!

Hvis du/I har betalt, ser du/I bort fra denne besked! Hvis du ikke ønsker at være medlem af Trelleborgs Venner længere, må du meget gerne sende en mail til trelleborgsvenner.kasser@gmail.com, så vi kan notere det på vores medlemsliste.

De bedste vikinge hilsner

Jacob Jelstrup Bøgemose
Kasserer Trelleborgs VennerSÆT ET KRYDS I KALENDEREN!!!

Uncategorised Posted on 06 maj, 2021 20:12

Vi trænger til at komme i gang – vi trænger til at mødes. Derfor planlægger Trelleborgs venner i samarbejde med museet at afholde et forsinket Trelleborg Vågner i weekenden lørdag d. 5. juni og søndag d. 6. juni. Vi vender tilbage med nærmere, når alle detaljer er kommet på plads.

Vikingehilsen
Bestyrelsen
Trelleborgs vennerLaugdag den 1.maj

Uncategorised Posted on 25 apr, 2021 11:26

Så er det tid til at holde laugsdag, så lørdag den 1. maj, fra kl. 10.00-15.00.

På Trelleborg er det således tilladt for foreningen Trelleborgs Venner, at udøve sine foreningsaktiviteter så som laugsdage – men KUN udendørs og KUN op til max 50 personer. Det gælder aktiviteter, der ikke er arrangeret af museet, men foreningen selv. Overnatning er IKKE tilladt.

• Tilmelding til laugsdag skal foregår pr mail til bogemose@outlook.dk og foregår efter ”først til mølle” princippet.

• Deltagerne skal ved ankomst til Trelleborg kunne fremvise dokumentation for negativ test, der er højst 72 timer gammel eller at man er fuldt vaccineret.

• Museet skal desuden bruge en liste over hvem, der deltager i laugsdagen – Dette sørger Jacob Bøgemose for.

• Museet åbner for toiletterne i skolepavillonen, som deltagerne meget gerne må benytte. Men husk at spritte af før og efter – ikke mindst inden I lukker ned for dagen igen.

• Mad og drikke skal I selv medbringe, da I endnu ikke må benytte museets køkkenfaciliteter. Det samme gælder alle indendørs arealer i pavillonerne og husene i Slagløse – De er fortsat lukkede, også smedjen. Til gengæld må deltagerne gerne benytte vikingeloungen.

Vikingehilsen
BestyrelsenNy kasserer i Trelleborgs venner

Uncategorised Posted on 22 apr, 2021 10:53

Jacob Jelstrup Bøgemose er på årsmødet d. 17. april 2021 blevet valgt til kasserer i Trelleborgs venner.

Indtil alle formalia er faldet på plads, kan forespørgsler vedr kontingent og medlemsregistrering ske på zitouche@gmail.com.

Det vil også lette medlemsregistreringen meget, hvis jer, der har betalt eller betaler i nær fremtid vil sende en kvittering til zitouche@gmail.com, indtil Jacob har adgang til foreningens bankkonto.

Der sættes en sidste frist for indbetaling af kontingent til 1. juni 2021. Har du ikke betalt dit medlemskab inden, vil du blive slettet af medlemslisten og kan ikke længere benytte dig af de fordele, der følger med dét at være medlem af Trelleborgs venner. Du vil heller ikke længere være med i fb gruppen.

Et enkeltmedlemskab koster 110 kr pr år – et familiemedlemskab koster 160 kr pr år. kontingent indbetales til Arbejdernes Landsbank reg.nr 5356 kontonr. 0000 517 820. Husk at skrive navn i kommentarfeltet

Vikingehilsen

Leif Bjørnskov-Bartholdy

Formand Trelleborgs vennerNæste »