Blog Image

Trelleborgs venner

Indkaldelse til årsmøde i Trelleborgs Venner.

Uncategorised Posted on 20 mar, 2021 23:18

Der skulle have været årsmøde inden udgangen af november 2020, men grundet coronarestriktioner var det ikke tilladt at afholde et sådant arrangement på det tidspunkt. Bestyrelsen besluttede derfor som en force majeure ting at udskyde årsmødet. Det udskudte årsmøde indkaldes nu til lørdag den 17. april 2021 kl. 14.00 på Trelleborg. Vi ved endnu ikke, hvilke restriktioner, der vil gælde til den tid, men forsamlingsloftet synes dog at blive løftet til 50. Vi vil være nødt til at bede om tilmelding på zitouche@gmail.com, og vi må forvente, at man også skal sørge for at blive coronatestet senest 72 timer før arrangementet (og testen skal være negativ). Skulle der tilmelde sig flere, end vi må forsamles, vil vi etablere virtuel deltagelse for de resterende.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Kristian Laugesen som dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning

Den skriftlige beretning er vedhæftet og vil blive suppleret af en mundtlig beretning på årsmødet.

4. Godkendelse af det reviderede regnskab

5. Behandling af indkomne forslag

Af historiske årsager fremgår foreningens relation til Vikingeborgen Trelleborg slet ikke direkte af foreningens vedtægter. De historiske forudsætninger gælder nu ikke længere og bestyrelsen foreslår derfor, for at tydeliggøre relationen, at nedenstående tilføjes til vedtægternes §2:

Den nu værende paragraf lyder:

§2. Formål
Den almennyttige forenings formål er at skabe interesse for og opretholde forbindelsen mellem den historiske vikingetid og personer der er interesseret i denne tidsperiode. Dette skal gøres igennem formidling og diverse arrangementer for at nære kommende og nuværende medlemmers interesse for museer, egnens og Danmarks kulturarv. Det er endvidere foreningens formål at lave forskellige historiske og eksperimentelle arrangementer for foreningens medlemmer.

Forslaget er efter andet punktum at indsætte:

Det er specielt foreningens mål at rekruttere og uddanne frivillige formidlere til museet Vikingeborgen Trelleborg.

6. Fremlæggelse af budget

7. Fastlæggelse af kontingent

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og kasserer

Af den nuværende bestyrelse er Irene, Gøsta og Leif på valg. Gøsta og Leif genopstiller. Da Gwen stoppede rykkede Jacob fra suppleant til fuldgyldigt medlem, og han er dermed på valg og genopstiller. Anne Hasselby er konstitueret kasserer og stiller ved årsmødet op som valgt kasserer. Af nye kandidater kendes på nuværende tidspunkt Maria Korreborg. Helge er suppleant og genopstiller til bestyrelsen.

9. Valg af suppleanter

10. Valg af revisor og revisorsuppleant

Kristian genopstiller som revisor

11. Eventuelt

Leif BjørnskovÅrsberetning for Trelleborgs Venner 2020

Uncategorised Posted on 20 mar, 2021 23:07

I starten af 2020 lavede bestyrelsen et årshjul sammen med Vikingeborgen Trelleborg. Udover museets egene aktiviteter omfattede det laugsdage hver første lørdag i måneden fælles for hele foreningen, Trelleborg Vågner, Vikingefestival, Sommer- og Vintersolhverv og en række træf og kurser som Smedetræf, Spånæskekursus og flere andre.
De første vintermåneder havde vi også nogle gode laugsdage, men så ramte corona landet og dermed også Trelleborgs Venner. Lige siden har vi måttet aflyse og ændre, så meget få af planerne kunne føres ud i livet.
I løbet af sommeren blev der lempet en smule for restriktionerne, så sammen med museet gik foreningen ind i at gennemføre Vikingesommer, hvor foreningens medlemmer som borgfolk befolkede Slagløse og teltlejre på området. Min vurdering er, at det blev en rigtig god erstatning for festivalen, og selvom vi håber på en rigtig festival i 2021, så er det at befolke Trelleborg hele sommeren med et betydeligt antal vikinger så positivt, at vi også vil lægge an til at gentage det parallelt med at deltage i festivalen.
Efter sommerferien var der stadig så åbent at Smedetræf blev gennemført omend i en begrænset udgave, og et par tilsvarende let begrænsede laugsdage, men desværre var der ikke andre af de planlagte aktiviteter, som kunne gennemføres.
Helt aktuelt er der igen lukket helt i for forsamlinger, så laugsdage vinteren igennem må aflyses, årsmødet må rykkes og selv vintersolhvervet bliver nødt til at finde en anden form.
I foråret indgik foreningen en aftale med museet om at sy et stort antal låne- og formidlerdragter. Museet har investeret omkring kr. 20,000 og foreningen omkring kr. 10.000 og under betegnelsen Slagnålen og under ledelse af Lone Bartholdy, Anne Hasselby og Maria Korreborg har en række af foreningens medlemmer siden arbejdet på at skabe 8 mands- og 8 kvindedragter og 2 formidlerdragter i alt omkring 80 dragtdele samt diverse tilbehør. I skrivende stund er vi langt over halvvejs og jeg vil her gerne takke alle de mange medlemmer, som har gjort en indsats.
Grundet projektet med Den genskabte Borg, som forventes at gå egentligt i gang nu ved sæsonens afslutning, har vi måttet flytte alt foreningens grej væk fra Trelleborg, og det kan formentlig først flyttes tilbage, når de ny faciliteter står klar om et til to år. Derfor kommer de nye dragter heller ikke til Trelleborg, før der er faciliteter til at opbevare dem. Fremover vil foreningens repræsentanter, især Anne (Hasselby), også være mere direkte involveret i at administrere udlånsdragterne.
Formidlingshaven Frejs Urtegård, som helt overvejende er foreningens og ikke museets ansvar og opgave, kan på grund af Den genskabte Borg desværre ikke blive liggende centralt i Slagløse, som den nu har gjort i nogle år. Vi har derfor i efteråret måttet bruge en del kræfter på at rydde den gamle have og vi arbejder nu på at kunne anlægge en ny i pilehesteskoen lige vest for Slagløse.
På årsmødet blev John valgt som ny kasserer. Bestyrelsen konstituerede sig efter seneste årsmøde med mig (Leif) som formand og Gwen som næstformand. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Gøsta, Irene, Ulrich og Chammilia og suppleanter Helge, Anne og Jacob. John kom imidlertid aldrig rigtig ind på kassereropgaven og måtte af arbejdsmæssige årsager trække sig, så fra oktober har bestyrelsen konstitueret Anne som kasserer. Gwen har trukket sig fra bestyrelsen og Jacob er dermed rykket op som fuldgyldigt medlem.
Da regningerne ikke blev betalt blev hjemmesiden desværre lukket ned i sommer, men det er nu lykkedes at få den genåbnet og regningerne er nu betalt. Det har givet os kommunikationsproblemer, som har skadet sammenhængskraften i foreningen, men vi håber at indsatsen den sidste del af året løfter det igen. For oveni de problemer, som corona har givet foreningen, så har vi virkelig brug for hjemmesiden og facebookgruppen.
Jeg ville ønske, at der var mere at berette om 2020, men corona har virkelig gjort, at aktiviteterne har været svært begrænsede. Vi må alle håbe på et bedre 2021!

LeifNy Facebook-gruppe for Trelleborgs Venner

Nyheder Posted on 06 dec, 2020 22:23

Kære Trelleborgs Venner.

Der er netop i aften sket et skift på Facebook! Den gamle gruppe for Trelleborgs Venner har skiftet navn og der er oprettet en ny gruppe med navnet Trelleborgs Venner. Det er fremover den nye gruppe, som er foreningens, så er du medlem af foreningen og har du ikke allerede modtaget en invitation til den nye gruppe, så godt selv ind og søg om medlemskab. Vintersolhvervet bliver på den nye gruppe.Vintersolhvervsfest 2020

Nyheder Posted on 06 dec, 2020 20:44

Kære Trelleborgs Venner!

Året 2020 vil nok gå over i historien som et hårdt og ubarmhjertigt år for de fleste af os. Restriktioner på restriktioner er blevet pålagt os i løbet af året og har gjort det svært at samles.

Det er også gået ud over vores vintersolhvervsfest som skulle have været afholdt i Langhuset på Trelleborg d. 19. december 2020. Det er desværre blevet aflyst pga. corona-restriktionerne. I skal dog ikke fortvivle – Vintersolhvervet bliver afholdt, dog under lidt andre forhold end sædvanligt.

Vi indbyder til vintersolhvervsfest – sammen, hver for sig lørdag d. 19. december fra kl. 16.00 – 24.00. Tag din fineste vikingedragt på, lav lækker vikinge-fest-mad og fyld kruset med din bedste øl eller mjød. Tag billeder, lav en video el. lign og post det i den begivenhed, der bliver oprettet i gruppen ”Trelleborgs Venner” på facebook. På den måde kan vi sammen fejre vintersolhvervet – hver for sig. Kl. 16-18 er forberedelsestid med velkomsttaler, båltænding, madlavning, lege, ceremonier mv. 18-20 er selve middagen centrum for begivenhederne og endelig 20-24 er der lagt op til sange, historier, taler osv. I skaber selv indholdet!

Vi håber meget, I vil tage idéen til jer og være med til at skabe en hyggelig aften trods alt. Og så må vi håbe på, at 2021 bliver et lyst og indbringende år, hvor vi igen alle vil kunne mødes på Trelleborg.

År og fred til alle!

Bestyrelsen, Trelleborgs VennerÅrsberetning for Trelleborgs Venner 2020

Uncategorised Posted on 05 nov, 2020 22:14

I starten af 2020 lavede bestyrelsen et årshjul sammen med Vikingeborgen Trelleborg. Udover museets egene aktiviteter omfattede det laugsdage hver første lørdag i måneden fælles for hele foreningen, Trelleborg Vågner, Vikingefestival, Sommer- og Vintersolhverv og en række træf og kurser som Smedetræf, Spånæskekursus og flere andre.

De første vintermåneder havde vi også nogle gode laugsdage, men så ramte corona landet og dermed også Trelleborgs Venner. Lige siden har vi måttet aflyse og ændre, så meget få af planerne kunne føres ud i livet.

I løbet af sommeren blev der lempet en smule for restriktionerne, så sammen med museet gik foreningen ind i at gennemføre Vikingesommer, hvor foreningens medlemmer som borgfolk befolkede Slagløse og teltlejre på området. Min vurdering er, at det blev en rigtig god erstatning for festivalen, og selvom vi håber på en rigtig festival i 2021, så er det at befolke Trelleborg hele sommeren med et betydeligt antal vikinger så positivt, at vi også vil lægge an til at gentage det parallelt med at deltage i festivalen.

Efter sommerferien var der stadig så åbent at Smedetræf blev gennemført omend i en begrænset udgave, og et par tilsvarende let begrænsede laugsdage, men desværre var der ikke andre af de planlagte aktiviteter, som kunne gennemføres.

Helt aktuelt er der igen lukket helt i for forsamlinger, så laugsdage vinteren igennem må aflyses, årsmødet må rykkes og selv vintersolhvervet bliver nødt til at finde en anden form.

I foråret indgik foreningen en aftale med museet om at sy et stort antal låne- og formidlerdragter. Museet har investeret omkring kr. 20,000 og foreningen omkring kr. 10.000 og under betegnelsen Slagnålen og under ledelse af Lone og Anne har en række af foreningens medlemmer siden arbejdet på at skabe 8 mands- og 8 kvindedragter og 2 formidlerdragter i alt omkring 80 dragtdele samt diverse tilbehør. I skrivende stund er vi langt over halvvejs og jeg vil her gerne takke alle de mange medlemmer, som har gjort en indsats.

Grundet projektet med Den genskabte Borg, som forventes at gå egentligt i gang nu ved sæsonens afslutning, har vi måttet flytte alt foreningens grej væk fra Trelleborg, og det kan formentlig først flyttes tilbage, når de ny faciliteter står klar om et til to år.

Derfor kommer de nye dragter heller ikke til Trelleborg, før der er faciliteter til at opbevare dem. Fremover vil foreningens repræsentanter, især Anne (Hasselby), også være mere direkte involveret i at administrere udlånsdragterne.

Formidlingshaven Frejs Urtegård, som helt overvejende er foreningens og ikke museets ansvar og opgave, kan på grund af Den genskabte Borg desværre ikke blive liggende centralt i Slagløse, som den nu har gjort i nogle år. Vi har derfor i efteråret måttet bruge en del kræfter på at rydde den gamle have og vi arbejder nu på at kunne anlægge en ny i pilehesteskoen lige vest for Slagløse.

På årsmødet blev John valgt som ny kasserer. Bestyrelsen konstituerede sig efter seneste årsmøde med mig (Leif) som formand og Gwen som næstformand. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Gøsta, Irene, Ulrich og Chammilia og suppleanter Helge, Anne og Jacob. John kom imidlertid aldrig rigtig ind på kassereropgaven og måtte af arbejdsmæssige årsager trække sig, så fra oktober har bestyrelsen konstitueret Anne som kasserer. Gwen har trukket sig fra bestyrelsen og Jacob er dermed rykket op som fuldgyldigt medlem.

Da regningerne ikke blev betalt blev hjemmesiden desværre lukket ned i sommer, men det er nu lykkedes at få den genåbnet og regningerne er nu betalt. Det har givet os kommunikationsproblemer, som har skadet sammenhængskraften i foreningen, men vi håber at indsatsen den sidste del af året løfter det igen. For oveni de problemer, som corona har givet foreningen, så har vi virkelig brug for hjemmesiden og facebookgruppen.

Jeg ville ønske, at der var mere at berette om 2020, men corona har virkelig gjort, at aktiviteterne har været svært begrænsede. Vi må alle håbe på et bedre 2021!

LeifIndkaldelse til årsmøde i Trelleborgs Venner

Uncategorised Posted on 05 nov, 2020 22:09

Der skulle have været årsmøde inden udgangen af november 2020, men grundet coronarestriktioner er det ikke tilladt at afholde et sådant arrangement foreløbig indtil udgangen af året. Den siddende bestyrelse fortsætter derfor indtil videre. Vi finder det realistisk, at der vil være åbnet så meget for samfundet til den tid, at vi kan indkalde til årsmøde for 2020 ifm. laugsdag lørdag den 6. marts kl. 13.00 på Trelleborg.

Dagsorden

1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Kristian Laugesen som dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning. Den skriftlige beretning kommer som et selvstændigt opslag og vil blive suppleret af en mundtlig beretning på årsmødet.

4. Godkendelse af det reviderede regnskab

5. Behandling af indkomne forslag.

Af historiske årsager fremgår foreningens relation til Vikingeborgen Trelleborg slet ikke direkte af foreningens vedtægter. De historiske forudsætninger gælder nu ikke længere og bestyrelsen foreslår derfor, for at tydeliggøre relationen, at nedenstående tilføjet til vedtægternes §2:

Den nu værende paragraf lyder:

§2. Formål

Den almennyttige forenings formål er at skabe interesse for og opretholde forbindelsen mellem den historiske vikingetid og personer der er interesseret i denne tidsperiode. Dette skal gøres igennem formidling og diverse arrangementer for at nære kommende og nuværende medlemmers interesse for museer, egnens og Danmarks kulturarv. Det er endvidere foreningens formål at lave forskellige historiske og eksperimentelle arrangementer for foreningens medlemmer.

Forslaget er efter andet punktum at indsætte:

Det er specielt foreningens mål at rekruttere og uddanne frivillige formidlere til museet Vikingeborgen Trelleborg.

6. Fremlæggelse af budget

7. Fastlæggelse af kontingent

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og kasserer Af den nuværende bestyrelse er Irene, Gøsta og Leif på valg. Gøsta og Leif genopstiller. Da Gwen stoppede rykkede Jacob fra suppleant til fuldgyldigt medlem, og han er dermed på valg og genopstiller. Anne er konstitueret kasserer og stiller ved årsmødet op som valgt kasserer. Af nye kandidater kendes på nuværende tidspunkt Maria Korreborg. Helge er nu suppleant og genopstiller til bestyrelsen.

9. Valg af suppleanter

10. Valg af revisor og revisorsuppleant Kristian genopstiller som revisor

11. EventueltNyhedsbrev fra Trelleborgs Venner med indkaldelse til Årsmøde

Uncategorised Posted on 05 nov, 2020 21:59

Kære Trelleborgs Venner.
For nylig rundsendte vi nyhedsbrev, hvor vi indkaldte til laugsdag, årsmøde og vintersolhverv. Desværre er vi siden blevet overhalet af nye coronarestriktioner.
Derfor må vi desværre aflyse laugsdagen på lørdag den 7. november og de følgende laugsdage i vinter indtil videre. Fra bestyrelsens side vil vi gerne opfordre laugsformændene til at arrangere virtuelle laugsdage under en eller anden form som alternativ. Derfor må vi samtidig opfordre medlemmerne til at melde til de respektive laugsformænd, om man ønsker at være med i de forskellige laugs og husk, I kan sagtens være med i flere laugs.
Der skulle have været årsmøde den 28. november, men det kan heller ikke lade sig gøre. Foreløbig er det ikke realistisk at holde det, før vi er et godt stykke inde i 2021, så vi indkalder nu til, at det bliver ifm. laugsdagen lørdag den 6. marts. Såfremt det heller ikke lader sig gøre udskydes det med en måned ad gangen indtil der kommer en laugsdag, hvor coronarestriktioner ikke forhindrer det. Indkaldelsen er vedhæftet. Der bliver bl.a. fremsat et forslag til en vedtægtsændring. Såfremt du ikke har vedtægterne helt present, så fremgår de af hjemmesiden under ”bestyrelse”. Det fremgår også af vedtægterne, at man ikke må være i kontingentresistance, hvis man vil deltage i årsmødet. Hvis du ikke har husket at betale i 2020, så fremgår kontingent og kontonummer også af hjemmesiden under ”bliv medlem”.
Vi må af samme grund ikke afholde Vintersolhverv, som vi plejer. Vi ville have afholdt vintersolhverv på den lørdag, som ligger tættest på den 21. december, nemlig den 19. december. Nu vil vi i stedet foreslå, at alle afholder vintersolhverv med deres egen smittekæde. Vi opretter en begivenhed på Trelleborgs Venners facebookgruppe og vil så opfordre alle til at poste billeder, videoer, menuer osv. I aftenens løb, så vi sammen kan holde en stor virtuel Vintersolhvervsfest med alle som deltagere.
Vi håber så meget på et bedre 2021, hvor vi kan mødes i under mere normale vilkår og er superglade for, at I vil være med trods alle besværlighederne. Trods alle restriktionerne har vi afholdt en række møder med museet om det at flytte ud i Slagløse og optræde som levende formidlere, ligesom mange af os oplevede at gøre det i løbet i Vikingesommer. Selv med restriktioner burde det blive muligt i det kommende år og jeg håber meget, at I vil tage det til jer og tilmelde jer som borgfolk og frivillige formidlere i 2021.

Med vikingehilsen
På bestyrelsens vegne
Leif

I efterfølgende opslag kommer selve årsmødeindkaldelsen og beretningen.Laugsdag lørdag den 1. august

Nyheder Posted on 27 jul, 2020 23:03
Kære Trelleborgs Venner

Nu er vi endelig ved at kunne genoptage vores laugsdage. Det sker på lørdag den 1. august i museets åbningstid (10-17) i viking på Trelleborg. Den enkelte skal dog stadig melde sin ankomst til museet enten på trelleborg-booking@natmus.dk eller pr. telefon 41 20 63 93.

Der kører stadig sommeraktiviteter og der bor folk på pladsen, så der kan være begrænsninger i, hvor vi kan samles, bl.a. er smedjen formentlig optaget af sommeraktiviteterne. Der bliver heller ikke arrangeret fælles frokost, da det stadig vil være coronamæssigt problematisk, så husk selv frokost hver især. Jeg kommer selv ved 12-tiden og glæder mig til at se forhåbentlig mange af jer igen efter den lange coronapause.

Med vikingehilsen
Leif (på vegne af bestyrelsen)Næste »