Kære Trelleborgs Venner

Nu er vi endelig ved at kunne genoptage vores laugsdage. Det sker på lørdag den 1. august i museets åbningstid (10-17) i viking på Trelleborg. Den enkelte skal dog stadig melde sin ankomst til museet enten på trelleborg-booking@natmus.dk eller pr. telefon 41 20 63 93.

Der kører stadig sommeraktiviteter og der bor folk på pladsen, så der kan være begrænsninger i, hvor vi kan samles, bl.a. er smedjen formentlig optaget af sommeraktiviteterne. Der bliver heller ikke arrangeret fælles frokost, da det stadig vil være coronamæssigt problematisk, så husk selv frokost hver især. Jeg kommer selv ved 12-tiden og glæder mig til at se forhåbentlig mange af jer igen efter den lange coronapause.

Med vikingehilsen
Leif (på vegne af bestyrelsen)