Der skulle have været årsmøde inden udgangen af november 2020, men grundet coronarestriktioner var det ikke tilladt at afholde et sådant arrangement på det tidspunkt. Bestyrelsen besluttede derfor som en force majeure ting at udskyde årsmødet. Det udskudte årsmøde indkaldes nu til lørdag den 17. april 2021 kl. 14.00 på Trelleborg. Vi ved endnu ikke, hvilke restriktioner, der vil gælde til den tid, men forsamlingsloftet synes dog at blive løftet til 50. Vi vil være nødt til at bede om tilmelding på zitouche@gmail.com, og vi må forvente, at man også skal sørge for at blive coronatestet senest 72 timer før arrangementet (og testen skal være negativ). Skulle der tilmelde sig flere, end vi må forsamles, vil vi etablere virtuel deltagelse for de resterende.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Kristian Laugesen som dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning

Den skriftlige beretning er vedhæftet og vil blive suppleret af en mundtlig beretning på årsmødet.

4. Godkendelse af det reviderede regnskab

5. Behandling af indkomne forslag

Af historiske årsager fremgår foreningens relation til Vikingeborgen Trelleborg slet ikke direkte af foreningens vedtægter. De historiske forudsætninger gælder nu ikke længere og bestyrelsen foreslår derfor, for at tydeliggøre relationen, at nedenstående tilføjes til vedtægternes §2:

Den nu værende paragraf lyder:

§2. Formål
Den almennyttige forenings formål er at skabe interesse for og opretholde forbindelsen mellem den historiske vikingetid og personer der er interesseret i denne tidsperiode. Dette skal gøres igennem formidling og diverse arrangementer for at nære kommende og nuværende medlemmers interesse for museer, egnens og Danmarks kulturarv. Det er endvidere foreningens formål at lave forskellige historiske og eksperimentelle arrangementer for foreningens medlemmer.

Forslaget er efter andet punktum at indsætte:

Det er specielt foreningens mål at rekruttere og uddanne frivillige formidlere til museet Vikingeborgen Trelleborg.

6. Fremlæggelse af budget

7. Fastlæggelse af kontingent

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og kasserer

Af den nuværende bestyrelse er Irene, Gøsta og Leif på valg. Gøsta og Leif genopstiller. Da Gwen stoppede rykkede Jacob fra suppleant til fuldgyldigt medlem, og han er dermed på valg og genopstiller. Anne Hasselby er konstitueret kasserer og stiller ved årsmødet op som valgt kasserer. Af nye kandidater kendes på nuværende tidspunkt Maria Korreborg. Helge er suppleant og genopstiller til bestyrelsen.

9. Valg af suppleanter

10. Valg af revisor og revisorsuppleant

Kristian genopstiller som revisor

11. Eventuelt

Leif Bjørnskov