Referat
af Årsmøde torsdag 24. november 2018 Kl. 19.00

Sted:
Willemoesvej 36, 4200 Slagelse.

27
deltagere

Dagsorden:

1.
Valg af dirigent: Kristian Laugesen

Årsmødet konstateres lovligt indkaldt.

2. Valg af
referent: Leif Bjørnskov

3. Bestyrelsens beretning
for 2017:

Leif: 4 bestyrelsesmøder,
gennemgår
afholdte arrangementer: Vintersolhverv, Trelleborg Vågner, Sct. Hans, Vikingefestivalen,
Smedetræf
og høstfest,
Strandfestival, dragtsyningskursus, desuden laugsdage/foreningsdage og endnu et
planlagt vintersolhverv.

Træ- og Byggelaug: Gøsta: ingen faste projekter i år, men forskellige reparationsopgaver
er løst.

Smedelaug: Karl: Svært at fastholde nye medlemmer, ellers
stille og roligt arbejde med øvning
samt afholdelse af godt smedetræf.

Havelaug: Gwen: Fælles foreningsdage med arbejde i haven
i foråret,
siden har det været
svært
at samle folk nok til at så
og vedligeholde i år.
Stort ønske
om at samle flere folk til den kommende sæson

Tekstillaug: Helle:
ofte kun ganske få
deltagere, men ved første
indendørs
dag til de kommende foreningsdage vinteren igennem kom der mange.

Buelaug: Morten: Ingen
deltagere, Morten stopper.

Madlaug: Lone: I Påsken var der arrangeret en række workshops. Desuden arrangør af Kogetræf, i 2018 var det i Odins Odense med
temaet: Hungermad på
kogesten, men der skal øl
til! I 2019 bliver det i Ribe med temaet Rejsemad.

For sæsonen 2019 stiles imod at samle
laugsaktiviteterne på
fælles
forenings-/laugsdage den første
lørdag
hver måned
for alle uanset laugstilhørsforhold.
De enkelte laug bedes stadig lave aktiviteter for deres medlemmer, men desuden
vil der bliver fællesaktiviteter.

4. Godkendelse af
det reviderede regnskab 2017:

Kristian gennemgår det reviderede regnskab, som
godkendes enstemmigt.

5. Behandling af
indkomne forslag: – Ingen

6. Fremlæggelse af budget for 2018:

Kristian fremlægger, godkendes

7. Fastlæggelse af kontingent:

Uændret Familiemedlemskab kr. 160 og
enkeltmedlemskab 110 kr. årligt.

8. Valg af
bestyrelsesmedlemmer og kasserer:

a.
Valg af kasserer for 1 år –
Kristian genvælges
som kasserer

b.
Valg af bestyrelse – 3 medlemmer for 2
år

Gøsta, Irene og Leif vælges

9. Valg af
suppleanter:

Helge, Anne og John vælges

10. Valg af
revisor:

a.
Revisor: Ole Jann genvælges

b.
Revisor suppleant: Michael vælges

11. EVT.

Ønske om at vi bruger nogle af
foreningsmidlerne til at betale gode undervisere i spændende emner og udbyder det som fælles foreningsarrangementer, f.eks. i
relation til laugsdagene. Der foreslås bl.a. spånæsker og sang og musik.

Kunne dobbeltformandskaber i laugene styrke laugene?

Årsmøde på Trelleborg.

Madlaug laver mad til efter laugsdagene.

Indlæg
for alle fra et af laugene om noget indenfor deres emne på laugsdagene.