Trælauget mødes lørdag den 21februar kl. 10.00 på Trelleborg i TV´s pavillon.

Vi mødes primært for at planlægge forårets arbejde i lauget og komme med ideer til nye opgaver, hvor vi kan være sammen om fælles interesser.

Her nogle ideer til opgaver:
-Indretning huggehuset med snittebænke, drejebænk m.m.
-Fremstilling af redskaber til havelauget og tekstillauget
-Bygning af plankestvej igennem Slagløse, Steen har indkøbt
træet og vil gerne have hjælp
-Renovering af det store grubehus. Museet får lagt nyt tag,
men der skal laves dræn og -lerklining.
-Bygning af ??????

Jeg håber på mange deltagere, med nye og spændende ideer.

Gøsta