Goddag

Hvem skal jeg henvende mig til hvis jeg skal skrive til kasseren. Jeg havde indtryk af, at tidligere kasser ikke ønskede genvalg på årsmødet i november 2013, hvorfor jeg ikke skriver til pågældende. Jeg har forsøgt at finde Årsmødereferatet, men det vist ikke tilgængeligt endnu..eller..

Vel hilset
Heidi Voigt
studevej@yahoo.dk