Ny museumsstruktur i Slagelse Kommune

Kultur- og Fritidsudvalget valgte på deres møde d. 4. juni at vedtage en ny museumsstruktur for Slagelse Kommune, som bl.a. betyder, at Trelleborg og Skovsgaard Bagerimuseum fra udgangen af 2012, når den nuværende samdriftsaftale udløber, ikke længere vil være en del af Sydvestsjællands Museum.

Der er givet mandat til, at Center for Kultur og Fritid indgår i forhandlinger med Nationalmuseet omkring en mulig fælles fremtidige drift og organisering af Trelleborg og det kommende oplevelses- og formidlingscenter Ny Trelleborg. På den baggrund vil Kultur- og Fritidsudvalget senere tage beslutning om, hvorvidt det bliver sammen med Nationalmuseet, Trelleborg i fremtiden skal drives.

Slagelse Kommune vil investere i Slagelse Museum og ansætte en faglig museumsinspektør til at varetage de kulturhistoriske interesser og kulturarven i Slagelse Kommune og til at repræsentere Slagelse Kommune i det kommende museumsfællesskab for museerne i Midt- og Vestsjælland.

Baggrunden for den nye museumsstruktur

Slagelse Kommune driver i samarbejde med Sorø Kommune Sydvestsjællands Museum, som omfatter Trelleborg, Slagelse Museum, Skælskør Bymuseum, Flakkebjerg Skolemuseum og Skovsgaard Bagerimuseum i Slagelse Kommune samt Sorø Museum i Sorø Kommune. Samdriftsaftalen omkring Sydvestsjællands Museum udløber ved udgangen af 2012.

Samtidig foregår der mellem 7 kommuner på Midt- og Vestsjælland; Odsherred, Kalundborg, Slagelse, Sorø, Ringsted, Næstved og Holbæk Kommuner forhandlinger omkring en fusion af de 6 statsanerkendte museer i Midt- og Vestsjælland. En sådan fusion lægger vægt på større faglige fællesskaber, højere kvalitet og koordineret formidling af den fælles kulturarv.

Trelleborg i samarbejde med Nationalmuseet

På baggrund af forhandlingerne omkring en fusion og udsigterne til en ny museumslov, som vil stille større krav til de statsanerkendte museer, har Kultur- og Fritidsudvalget besluttet en model for fremtidens museumsstruktur i Slagelse Kommune, som bedst vil imødekomme fremtidens udfordringer på museumsområdet og ift. fyrtårnsprojektet Ny Trelleborg.

Det vurderes, at Trelleborg og i fremtidens Ny Trelleborg vil finde det største faglige fællesskab med Nationalmuseet, der bl.a. driver Kongernes Jelling. Kultur- og Fritidsudvalget har derfor besluttet ikke at forlænge samarbejdsaftalen med Sydvestsjællands Museum om Trelleborg, og Center for Kultur og Fritid vil nu indgå i forhandlinger med Nationalmuseet om en eventuel kommende organisering og drift af Trelleborg. Beslutningen vil ikke umiddelbart få konsekvenser for personalet og de daglige aktiviteter på Trelleborg.