Vikingetema drøftet i Kultur- og Fritidsudvalget

På Kultur- og Fritidsudvalgets seneste møde den 4. juni stillede Troels Christensen forslag omkring brugen af Trelleborg og vikingetemaet i markedsføringen i Slagelse Kommune på alle niveauer lige fra på gader og stræder til i print og i forhold til den digitale kommunikation til både borgere, i kommunen, til erhvervslivet og som organisation.
Kultur- og Fritidsudvalget bakkede op om forslaget med at skabe en fælles stolthed omkring kommunens kommende kulturelle fyrtårn.

Troels Christensen (V) stillede på Kultur- og Fritidsudvalget seneste møde forslag omkring brugen af Trelleborg og dermed hele vikingetemaet som kommende markedsføring af kommunen. Byrådet har tidligere i sin vision vedtaget, at Trelleborg skal være en af kommunens fremtidige fyrtårne. Troels Christensen foreslår derfor, at man sammentænker en kommende markedsføring af Slagelse bl.a. i forhold til både kultur- og erhvervslivet.

– Det er vigtigt, at vi får skabt en fælles stolthed omkring vores kommende fyrtårn, så vi alle kan identificere os med det. Markedsføringen skal derfor fremover gerne bestå af to ben, hvor det ene er genopdagelse af vikingetiden og vores fælles fortid, mens det andet ben skal skabe genkendelighed og sammenhæng rundt om i kommunen og imellem erhvervs- og kulturlivet. Det kan vi f.eks. gøre ved at bruge de lokale kulturinstitutioner i en erhvervsmæssig sammenhæng. Vi har f.eks. gode muligheder for at bruge den keramiske viden til at markedsføre vores kommune i forhold til et vikingetema, fortæller Troels Christensen.

Vikingetemaet er populært blandt mange
Vikingetemaet bruges også andre steder i Danmark og norden til at markedsføre institutioner på, og Troels Christensen støtter derfor op om en helhedsorienteret løsning, som tager udgangspunkt i historien og de historiske fakta på Trelleborg, så der kan skabes bred genkendelighed og identifikation fra alle parter med en ny markedsføringsindsats, som skal forankres bredt i kommunen lige fra på gader og stræder til online markedsføring og digital kommunikation.

– Slagelse er langt fra ene om at hævde retten til at bruge vikinger i sin markedsføring. Mange danske byer og egne hævder at være skabt på grundlag af datidens folkeliv og bosteder. Hvis vi skal markedsføre Slagelse som en ”Vikingeby”, skal det ske med baggrund i de historiske fakta, selv om nogle af dem kun bygger på antagelser funderet i arkæologiske fund, fortsætter Troels Christensen.
Fælles tema skal udvikles ud fra nogle nøgleord

Gennemførelsen af et overordnet vikingetema som markedsføring af kommunen kræver en helhedsorienteret tankegang, ikke mindst en rød tråd og dermed et tema, som skal være det gennemgåede i markedsføringen af Slagelse som vikingeby. Troels Christensen forslår derfor til sidst, at temaet skal udvikles med respekt for nogle nøgleord, som f.eks.:

  • Nutidens opfattelse af vikingerne – Moderne design
  • Helte og handel – Lokalsamfundets integritet
  • Historisk tilknytning – Forpligtende kulturarv
  • Sikkerhed – Informationsniveau og image

Slagelse på landkortet som vikingeby

– Hvordan forener man ”Moderne design”, ”Integritet”, ”Kulturarv” og ”Information og image” i synlighed og samarbejde? Det kræver først og fremmest enighed mellem kommune, organisationer, foreninger og borgere. Det betyder, at alle skal identificere sig med temaet og være loyale og vedholdende, så vi sammen kan få sat Slagelse på landkortet som en vikingeby med fokus på vores nye oplevelses- og videncenter i forbindelse med Ny Trelleborg, slutter Troels Christensen.

Der var i Kultur- og Fritidsudvalget opbakning til Troels Christensens forslag.