Godmorgen

Se nedenstående

Fra: Jan Kristiansen [mailto:jan@snapsogurter.dk]
Sendt: 4. april 2012 15:46
Til: ‘studevej@yahoo.dk’; ‘hannedn@mail.tele.dk’; ‘inge@zadig.net.’; ‘jwitt@frederikssund.dk’; ‘allan@vikingesmeden.dk’; ‘SN@vikingeskibsmuseet.dk’
Cc: ‘John Romlund Kristensen’
Emne: Markedsføring af vikingemarkeder

Hej

På vores seminar var der bred opbakning til en koordineret markedsføring af vikingemarkeder

Der har været forsøgt et par tiltag på Sjælland, men nu skal det prøves.

Ishøj Kommune som er partner i Ishøj Vikingemarked har foreslået at vi indkalder til et møde hvor vi kan afprøve om det er muligt at finde en strategi vikingemarkederne kan få glæde af.

Der er meget stor forståelse for at markederne er forskellige.

2012 planlægningerne er jo godt i gang, men måske kan vi allerede i år finde ideer der kan være nyttige i år.

I 2012 ved vi at der vil være virkelig fokus på vikinger og vi tror på at et fæles udspil vil være af interesse for mange aktører.

Vi har ikke udarbejdet en agenda, da vi meget håber på at I kan sende netop de ideer I synes der er relevante. Vi så samle dem sammen inde mødet og sende dem via e-mail

Mødet afholdes på Ishøj Idrætscenter, Lokale 1, Vejledalen 27, 2635 Ishøj. Torsdag den 3. maj. 2012 kl. 17.30

Ishøj Kommune v/ kulturchef John Romlund Kristensen er vært ved en bid mad i forbindelse med mødet.

Vi håber at se Jer på mødet og vil bede jer sende en bekræftelse til undertegnede

Med venlig hilsen /Best regards

Jan Kristiansen

Projektleder viking events

Gartnerparken 63

DK-8380 Trige

Tlf +45 24815735