Goddag

Vores IT-mand er igang med at lave en funktion på hjjemmesiden, som kommer til at fungere som en idébank. Den er på nuværende tidspunkt under udarbejdelse, men kommer snarest i funktion. Med denne kan man som medlem, komme med forslag til arrangementer og hvordan man har tænk at få det udført, derefter sendet mail direkte til bestyrelsen, som behandler emnet og melder retursvar.

Der opfordres til at man benytter denne, så bestyrelsen har et overblik over ønskede arrangementer og hvem der er primus motor osv. <samtidigt sikres der at vi rammer bredere med arrangementer end før!

Vel hilset

Heidi Voigt