Blog Image

Trelleborgs venner

nyt skema til Lifescape

Nyheder Posted on 26 maj, 2013 18:38

Hermed følger et nyt rettet LIFEscape spørgeskema hvor al teksten er på dansk. Hvis du allerede har udfyldt det spørgeskema jeg sendte til dig i tirsdags d. 23/4. Så skal du ikke foretage dig yderligere.

Hvis der er et spørgsmål du finder irrelevant eller du ikke kan svare på, så skal du bare sætte markeringen i feltet ”hverken for eller imod”

1

Hvordan opfatter du dit landskab?

LIFEscape er et EU-finansieret projekt, med det formål at finde konkrete og praktiske

metoder til at involvere befolkningen i landskabsplanlægning. I forbindelse med projektet

gennemføres undersøgelser i Danmark, Polen, Litauen og Sverige for at klarlægge, hvordan

mennesker i deres dagligdag opfatter landskabet.

Ifølge Europæiske landskabskonvention, er det vigtigt at involvere samtlige interessenter

inklusiv offentligheden i landskabsplanlægning.

Vi ønsker at få kendskab til din mening om udviklingen og forvaltningen af Tude Ådal. Hvad

er efter din mening vigtigt at bevare og/eller udvikle, og hvordan opfatter du området?

Vi vil være meget taknemmelige, hvis du vil udfylde spørgeskemaet herunder. Resultatet vil

blive brugt til forskning, men mest af alt i den fremtidige planlægning af området. Dine svar

er anonyme og vil ikke kunne identificeres ved navn. Spørgeskemaets resultater vil blive

analyseret og præsenteret i en rapport, ved offentlige møder og konferencer indenfor

projektets rammer.

Tak for din deltagelse! Vær venlig at kontakte os, hvis du har spørgsmål vedrørende

spørgeskemaet.

Med venlig hilsen

DK- Slagelse Kommune Berit Oline Pedersen telefon 58 57 31 66, mobil 21 48 98 81,

E-mail: berio@slagelse.dk

Marianne Henningsson, Sofia Jönsson and Monika Borgö

School of Psychology

Linnaeus University

391 82 Kalmar, Sweden

lifescape@lnu.se

URL: http://tinyurl.com/b37pfrj

Usename:!LS2062

Password: dk0069Hjælp til Slagelse !

Smedelauget Posted on 19 jan, 2013 15:20

Til Trelleborgs venner

Vil I hjælpe os med at udfylde spørgeskemaer omkring jeres opfattelse og holdning landskabet i og omkring Tude ådal og op til Trelleborg?

Et kort oprids: I forbindelse med projekt Tude ådal er Slagelse Kommune en del af et EU samarbejde LIFEscape, som arbejder for beskyttelse af vores landskab, øge befolkningens og samfundets opmærksomhed på landskabet omkring os og de problemer i landskabet vi har. Vi arbejder med at involvere befolkningen og samfundet i landskabsplanlægning. Håbet er at opmærksomheden skaber lyst og interesse i at passe på landskabet og bevare større sammenhængende områder og acceptere eventuelle nødvendige reguleringer. Jævnfør den europæiske landskabskonvention som hele samarbejdet udspringer af.

Der er fire lande i samarbejdet; Sverige, Litauen, Polen og Danmark der hver stiller med et projektområde, hvor vi afprøver forskellige metoder til at involvere befolkningen og samfundet generelt i landskabsplanlægningen og metoder til bedre landskabsplanlægning for myndigheder og udveksling af erfaringer. Slagelse Kommune stiller som eneste danske kommune med Tude ådal.

Jeg henvender mig til jeres forening, fordi vi i EU samarbejdet LIFEscape, med det svenske Linneaus universitet i spidsen, har udarbejdet et spørgeskema omkring forskellige gruppers opfattelse af landskabet. F.eks. Hvad der er vigtigt for os ude i landskabet, hvad vi ønsker skal beskyttes, hvordan vi ønsker at udvikle området rekreativt, så vi har lyst til at anvende og opholde sig mere i området og hvordan vi vil involveres i landskabsplanlægningen. Det vil være rigtig spændende at få jeres input med.

Spørgeskemaet er rettet til flere forskellige grupper såsom jer grundejere, lodsejere, fritidsorganisationer, NGOér, naturinteresseforeninger, turister og mange flere for at få så bredt et grundlag som muligt. Svarene skal bruges til forskning på tværs af landegrænserne (Linneaus universitetet) og til brug i landskabsplanlægningen i vores projektområde.

Jeg håber I har lyst til at deltage og at I vil hjælpe mig med at få spørgeskemaet ud til interesserede i jeres forening. Spørgeskemaet sendes ud digitalt via mail, så hvis I ønsker at deltage så er der to måder at gøre det på. Enten ved at jeg får en mail adresseliste på alle dem der ønsker et spørgeskema, eller at jeg får navnet på en kontaktperson fra jer, der kan sende spørgeskemaet ud til jeres medlemmer. Spørgeskemaet er klar til afsendelse ca. sidst i februar.

I kan læse mere om det internationale samarbejde på www.slagelse.dk/lifescape Her er også link til en flot lille film på 10 minutter om selve LIFEscape projektet. Filmen indeholder også en fin beskrivelse af Tude ådal, det værdifulde ved den og de problemer der er i øjeblikket.

Jeg håber I har lyst til at deltage, da jeres svar vil være meget værdifulde for os.