Blog Image

Trelleborgs venner

Hjælp til Slagelse !

Smedelauget Posted on 19 jan, 2013 15:20

Til Trelleborgs venner

Vil I hjælpe os med at udfylde spørgeskemaer omkring jeres opfattelse og holdning landskabet i og omkring Tude ådal og op til Trelleborg?

Et kort oprids: I forbindelse med projekt Tude ådal er Slagelse Kommune en del af et EU samarbejde LIFEscape, som arbejder for beskyttelse af vores landskab, øge befolkningens og samfundets opmærksomhed på landskabet omkring os og de problemer i landskabet vi har. Vi arbejder med at involvere befolkningen og samfundet i landskabsplanlægning. Håbet er at opmærksomheden skaber lyst og interesse i at passe på landskabet og bevare større sammenhængende områder og acceptere eventuelle nødvendige reguleringer. Jævnfør den europæiske landskabskonvention som hele samarbejdet udspringer af.

Der er fire lande i samarbejdet; Sverige, Litauen, Polen og Danmark der hver stiller med et projektområde, hvor vi afprøver forskellige metoder til at involvere befolkningen og samfundet generelt i landskabsplanlægningen og metoder til bedre landskabsplanlægning for myndigheder og udveksling af erfaringer. Slagelse Kommune stiller som eneste danske kommune med Tude ådal.

Jeg henvender mig til jeres forening, fordi vi i EU samarbejdet LIFEscape, med det svenske Linneaus universitet i spidsen, har udarbejdet et spørgeskema omkring forskellige gruppers opfattelse af landskabet. F.eks. Hvad der er vigtigt for os ude i landskabet, hvad vi ønsker skal beskyttes, hvordan vi ønsker at udvikle området rekreativt, så vi har lyst til at anvende og opholde sig mere i området og hvordan vi vil involveres i landskabsplanlægningen. Det vil være rigtig spændende at få jeres input med.

Spørgeskemaet er rettet til flere forskellige grupper såsom jer grundejere, lodsejere, fritidsorganisationer, NGOér, naturinteresseforeninger, turister og mange flere for at få så bredt et grundlag som muligt. Svarene skal bruges til forskning på tværs af landegrænserne (Linneaus universitetet) og til brug i landskabsplanlægningen i vores projektområde.

Jeg håber I har lyst til at deltage og at I vil hjælpe mig med at få spørgeskemaet ud til interesserede i jeres forening. Spørgeskemaet sendes ud digitalt via mail, så hvis I ønsker at deltage så er der to måder at gøre det på. Enten ved at jeg får en mail adresseliste på alle dem der ønsker et spørgeskema, eller at jeg får navnet på en kontaktperson fra jer, der kan sende spørgeskemaet ud til jeres medlemmer. Spørgeskemaet er klar til afsendelse ca. sidst i februar.

I kan læse mere om det internationale samarbejde på www.slagelse.dk/lifescape Her er også link til en flot lille film på 10 minutter om selve LIFEscape projektet. Filmen indeholder også en fin beskrivelse af Tude ådal, det værdifulde ved den og de problemer der er i øjeblikket.

Jeg håber I har lyst til at deltage, da jeres svar vil være meget værdifulde for os.smedelaug 4. feb 2012

Smedelauget Posted on 01 feb, 2012 21:02

Hej smede,

Vi holder laugslørdag hos Morten i Fuglebjerg. Hvis du skal med skal du tilmelde dig hos Karl tel: 58140111. Vi arbejder med en kistelås og en ny esse til museet.

Hilsen KarlSmedelaug

Smedelauget Posted on 20 jan, 2012 20:56

Hej Smede,

Vi har ikke ligget stille siden museet lukkede til vinter. Første lørdag i februar skal vi mødes igen, nærmere besked følger. Bland andet skal vi bygge en esse til, i sammenarbejde med museet. Jols svigerfar har foræret os en kvieskind vi kan hænge op over essen. Skindet er saltet men der bliver en del mere arbejde før den kan komme på plads. Jeg glæder mig til den nye saison. Hilsen KarlSmedelaugs-træf

Smedelauget Posted on 09 sep, 2010 21:36

Så mødes smedene på Trelleborg igen, nu på lørdag d. 11/9 fra kl. 10.00

Der er mulighed for at feste med de andre vikinger og skulle overnatning findes nødvendigt er dette også muligt. Koordinering kan være nødvendigt, så kontakt Karl Heinz(mailadresse under laug på forsiden)hvis overnatning ønskes.

Trelleborg er netop i denne weekend en af værterne for Kulturarvsdagene, som strækker sig over hele weekenden.

Vel hilset

Heidi Voigt