Goddag

Husk at laugene mødes forsat 1. lørdag i måneden ude på Trelleborg. Det er hovedsageligt smede- og tekstillaug.

Der er fortsat mulighed for at være med i bryggefasen hos øllauget…hvis der skulle være interesse der…så kontakt formanden…

Vel hilset

Heidi