Blog Image

Trelleborgs venner

Ordinær laugsdag

Træ og Byggelauget Posted on 17 aug, 2017 10:45

Hej alle

Så er det 3´d lørdag i måneden og trælauget mødes for at lave egne eller fælles projekter i træ.

Vi mødes som sædvanlig kl. 10.00 og forsætter til hen på eftermiddagen.

Gøsta

NB! jeg kan desværre ikke selv deltage.Vi arbejder på skjoldet lørdag den 17 sep.

Træ og Byggelauget Posted on 13 sep, 2016 11:12

Arbejdet med at rekonstruere skjoldet kommer til at foregå i flere faser som vi skal dokumentere.

Fase 1: Udvælgelse og fældning af et velegnet træ er gennemført og fotodokumenteret

Fase 2: Kløvning af træet i brædder er i gang og delvist udført og dokumenteret men!

Arbejdet med kløvning af “vores træ” har vist sig at byde på store vanskeligheder idet det valgte træ er snoet meget i væksten. Det betyder at kløvning i anvendelige brædder har vist sig næsten umulig.

For at kunne dokumentere processen med at kløve stammen ud i brædder bliver vi nødt til at skaffe en stamme som ikke vrider så meget.

Fase 3: Færdiggørelse af brædder til brug i skjoldet er ikke påbegyndt

Færdiggørelse af brædder kan godt forløbe sideløbende med fase 2 hvis vi kan finde anvendelige genbrugsbjælker som kan kløves / skæres ud i brædder.

Fase 3: Forsøg med udvælgelse og afprøvning af forskellige typer lim kan forløbe samtidig med fase 2 og 3.

Fase 4,5 Vi kan godt begynde at lægge hovederne i blød.

Kom til laugsdag og tag alle dine gode ideer og dinviden om emnet med.

Efter laugsdagen kl. 16.00 afholder museet evaluering af årets Vikingefestival

GøstaVi arbejder på skjoldet lørdag den 17 sep.

Træ og Byggelauget Posted on 13 sep, 2016 11:10

Arbejdet med at rekonstruere skjoldet kommer til at foregå i flere faser som vi skal dokumentere.

Fase 1: Udvælgelse og fældning af et velegnet træ er gennemført og fotodokumenteret

Fase 2: Kløvning af træet i brædder er i gang og delvist udført og dokumenteret men!

Arbejdet med kløvning af “vores træ” har vist sig at byde på store vanskeligheder idet det valgte træ er snoet meget i væksten. Det betyder at kløvning i anvendelige brædder har vist sig næsten umulig.

For at kunne dokumentere processen med at kløve stammen ud i brædder bliver vi nødt til at skaffe en stamme som ikke vrider så meget.

Fase 3: Færdiggørelse af brædder til brug i skjoldet er ikke påbegyndt

Færdiggørelse af brædder kan godt forløbe sideløbende med fase 2 hvis vi kan finde anvendelige genbrugsbjælker som kan kløves / skæres ud i brædder.

Fase 3: Forsøg med udvælgelse og afprøvning af forskellige typer lim kan forløbe samtidig med fase 2 og 3.

Fase 4,5 Vi kan godt begynde at lægge hovederne i blød.

Kom til laugsdag og tag alle dine gode ideer og dinviden om emnet med.

Efter laugsdagen kl. 16.00 afholder museet evaluering af årets VikingefestivalVi arbejder på skjoldet

Træ og Byggelauget Posted on 02 aug, 2016 17:20

Vi mødes lørdag den 27 august fra kl. 10.00 til 17.00 i fuld ornat.

Alle er velkomne!

Tanken er at vi arbejder på skjoldet, kløver stammer og hugger tømmer samt viser vores håndværk frem for de gæster på museet som er interesserede.

Det vil være en god ide at tage aftensmaden med, så kan vi hygge om bålet og hvis nogen har lyst er der sikkert mulighed for at overnatte i et af husene. (skal aftales med museet).

Tilmelding til Gøsta på email: gvp@email.dk

Er der nogle gode ideer så lad mig høre fra jer.

GøstaKommende aktiviteter

Træ og Byggelauget Posted on 27 jan, 2013 12:17

Aktiviteter og forslag til nye aktiviteter:

1.
Produktion og opstilling af pilehegn imellem
P-pladsen og TV´s pavillon

Igangsat, projektet er aftalt med
museet. Der er allerede høstet en del pil.

2.
Fremstilling af kopier af vikingetidens
redskaber, til brug i Slagløse og til egne formål

Drøftet på sidste Laugsmøde , Museet udviser stor interesse og støtter
ideen.
( materialer )

Jeg har fundet flere eksempler i bogen om
Trelleborg! Find venligst flere!!!

Igangsat

3.
Deltagelse / afholdelse af Workshop under
vikingefestivalen med produktion af redskaber

Ideen udvikles i samarbejde med museet på
næste møde om handel og håndværk den 5 februar

4.
Reparation af det store grubehus, blandt andet
med udskiftning af taget med et komplet stråtag. Vi er nogle som deltog i
bygningen af huset og kender det, og ønsker at det bliver færdiggjort så
korrekt som muligt.

5.
Reparation af og indretning af pavillon, tænkes foretaget
løbende

Fremstilling af kopier af større fund, kom med gode
ideer og om muligt med arbejdstegninger.

Vi mødes 3. lørdag i hver måned. Alle er velkommen. Du / I må gerne give besked til undertegnede på mail så er det lettere at planlægge.

Gøsta Email: gvp@email.dk eller telefon: 21 53 66 05Opstart 2013

Træ og Byggelauget Posted on 10 jan, 2013 17:07

Hej alle interesserede træ- og byggefolk. Vi begynder sæsonen blødt med møde lørdag den 19januar fra kl. 9.00 – ? , hvor vi gennemgår de fremmødtes ideer og ønsker til den kommende periodes aktiviteter. Skulle vi mangle opgaver har Museet en ønskeliste med (spændende) opgaver som vi kan drøfte og byde ind på.

Husk! den første opgave vi har er at bringe vort nye hovedkvarter i god og brugbar stand.

Jeg håber at se mange af jer, tilmelding er ikke nødvendig.

Gøsta