Blog Image

Trelleborgs venner

Huggedag i Træ- og byggelauget

Uncategorised Posted on 13 sep, 2021 21:32

Træ- og byggelauget inviterer til endnu en huggedag i rækken på laugsdagen lørdag d. 2. oktober fra kl. 10.00 – 16.00. Du behøver ikke have erfarring med at hugge med vikingetidens økser…det får du.

Dagen foregår i dragt – har du ingen, kan du låne på museet. Medbring egen frokostOktober Laugsdag på Trelleborg

Uncategorised Posted on 13 sep, 2021 14:59

Trelleborgs Venner inviterer til laugsdag på Trelleborg lørdag d. 2. oktober kl. 10.00 – 16.00.

Vi mødes i Slagløse og fordeler os i de forskellige laug. Du behøver ikke være “garvet” viking for at deltage, bare lysten er der. Hjælp til dine projekter kan altid fåes – medbring egne projekter og frokost

Laugsdagen foregår i museets åbningstid og foregår derfor i dragt. Har du ikke en dragt, kan du låne af museet – du skal blot henvende dig til en af museets formidlere. I forlængelse af laugsdagen afholdes der tingmøde på Trelleborg fra kl. 16.00 – 18.00 – dertil kræves tilmelding på TrelBook@natmus.dk, da museet serverer aftensmad i langhuset efter tingmødet

Vikingehilsen Trelleborgs VennerTingmøde på Trelleborg

Uncategorised Posted on 13 sep, 2021 14:53

Lørdag den 2. oktober kl. 16.00 -18.00 på Trelleborg:

I indbydes hermed til evalueringsmøde af Vikingesommer på Trelleborg 2021.

Efterfølgende sørger museet for fællesspisning i langhuset.

DAGSORDEN:

1. Orientering fra Trelleborg

2. Orientering fra Vikingerne

3. Evaluering af vikingesommeren 2021 og næste års sæson 2022

4. Evt.

Husk at melde jer til på trelbook@natmus.dk

Det gælder både til besøget den 28. september og til evalueringen den 2. oktober. Husk også at meddele, om I ønsker at deltage i fællesspisningen bagefter.

Vi glæder os meget til at se jer!

Bedste hilsner

Personalet på TrelleborgICOMOS besøger Trelleborg

Uncategorised Posted on 13 sep, 2021 14:51

Tirsdag den 28. september kl. 12.30 – 16.00:

Muset og Trelleborgs Venner har brug for din hjælp/vikinger til levendegørelse af Trelleborg og Slagløse (bl.a. demonstration af og arbejde med forskellige vikingehåndværk) i forbindelse med det (forhåbentligt) sidste besøg af repræsentanter fra UNESCO.

ICOMOS skal vurdere ringborgenes, herunder Trelleborgs muligheder og egnethed til optagelse på UNESCOs Verdensarvsliste.

Museet sørger for kaffe og kage – derfor er der brug for tilmelding på Trelleborg-booking@natmus.dk