Onsdag den 1. januar år 2014

Bryggerlaug

Så tager
vi fat på et nyt kalenderår, som jeg håber at alle er kommet vel ind i.

Hvem er
vi nu og hvad vil vi med bryggerlauget…. Det står nok noget uklart, men det er
mit håb at vi kunne afklare det ved at dem der har interesse mødes LØRDAG den 25. JANUAR kl 9.09
i ”foreningshuset” på Trelleborg.

Nu vi er
samlet ville det være passende at vi bryggede en gang forårsøl, til brug ved sæsonstart
. Hvis du har lidt hjemmebryg (øl, mjød, vin, saft, kage) så tag et par prøver
med, til fælles glæde. Jeg tager med til et styk bryg.

De vil
glæde mig meget at få en forhånds tilkendegivelse fx. på mail TOR3SMED@GMAIL.COM eller telefon 22 88 00 88 (er pt. ved at skifte udbyder…har
ikke megen tiltro til det lykkes så’n lige…men prøv). Giv også et signal hvis
du er interesseret, men ikke kan deltage.

Hilsen TORBJØRN