Så er der nyt om Birka

Håber linket kan bruges :

Birka nu. Pågående forskning om världsarvet Birka och Hovgården.
www.academia. edu

De
vikingatida lämningar som idag utgör världsarvet Birka och Hovgården
har länge engagerat och fascinerat både forskare och besökare. Det finns
en rik forskningshistoria, men också en ständig aktualitet kring
platsen. Fyndmaterialet från äldre

Venlig hilsen
Ulla Gerner Lund