For at alle ved det.
Ville vi lige nævne at når man skal låne tøj (vikingetid) er det museet man skal henvende sig til:
På mail: trelleborg@vestmuseum.dk
Eller Tlf: 58 54 95 06

Dette gælder også hvis man vil overnatte, eller opholde sig på museet område uden for åbningstid. Hvis man vi låne en nøgle til husene kan man henvende sig i museums butikken hvor man skriver under på at man er ansvarlig for den nøgle og for at den bliver afleveret (den må ikke skifte hænder, dvs at den skal afleveres af samme person som lånte den).

Hvis man vil gå i gang med at lave sit eget vikingetøj er man altid velkommen i tekstil lauget (man behøver ikke aktivt medlem af tekstil lauget for at få hjælp til sit tøj)
Vi er især behjælpelige med lapning – nedlægning osv. DET MESTE KAN REDES :)½

Kærlig Hilsen Ulla og Thora