Blog Image

Trelleborgs venner

Har du husket at forny dit medlemskab for 2021?

Uncategorised Posted on 12 maj, 2021 12:52

Kære Trelleborgs Venner

Jeg vil minde om, at det er sidste frist til at forny dit medlemskab, da jeg kan se, at du/I endnu ikke har betalt for 2021. Vi har holdt den helt lave “pris” igen i år:

Personligt medlemskab koster 110 kr.
Familie medlemskab koster 160 kr. ( 2 voksne og 3 børn under 18 år )
10 kr. ekstra pr. barn under 18 ud over de første 3 børn. Børn over 18 år skal have et enkelt medlemskab
Betaling må gerne ske snarest

Pengene bedes indsat på vores konto i Arbejdernes Landsbank:
reg. 5356 konto 0000 517 820 – Sidste frist for indbetaling er 1. juni 2021

Når du indbetaler vil det lette mit arbejde MEGET hvis du skriver dit/jeres navn på og evt. medlems nr i kommentarfeltet!!

Hvis du/I har betalt, ser du/I bort fra denne besked! Hvis du ikke ønsker at være medlem af Trelleborgs Venner længere, må du meget gerne sende en mail til trelleborgsvenner.kasser@gmail.com, så vi kan notere det på vores medlemsliste.

De bedste vikinge hilsner

Jacob Jelstrup Bøgemose
Kasserer Trelleborgs VennerNy kasserer i Trelleborgs venner

Nyheder Posted on 09 maj, 2021 08:30

Kære alle sammen!

Nu er venneforeningens kasserer kommet rigtig på plads, så al henvendelse vedr. kontingent og økonomi skal fremover rettes til Jacob Jelstrup Bøgemose på trelleborgsvenner.kasser@gmail.com

Vikingehilsen

BestyrelsenSÆT ET KRYDS I KALENDEREN!!!

Uncategorised Posted on 06 maj, 2021 20:12

Vi trænger til at komme i gang – vi trænger til at mødes. Derfor planlægger Trelleborgs venner i samarbejde med museet at afholde et forsinket Trelleborg Vågner i weekenden lørdag d. 5. juni og søndag d. 6. juni. Vi vender tilbage med nærmere, når alle detaljer er kommet på plads.

Vikingehilsen
Bestyrelsen
Trelleborgs vennerLaugdag den 1.maj

Uncategorised Posted on 25 apr, 2021 11:26

Så er det tid til at holde laugsdag, så lørdag den 1. maj, fra kl. 10.00-15.00.

På Trelleborg er det således tilladt for foreningen Trelleborgs Venner, at udøve sine foreningsaktiviteter så som laugsdage – men KUN udendørs og KUN op til max 50 personer. Det gælder aktiviteter, der ikke er arrangeret af museet, men foreningen selv. Overnatning er IKKE tilladt.

• Tilmelding til laugsdag skal foregår pr mail til bogemose@outlook.dk og foregår efter ”først til mølle” princippet.

• Deltagerne skal ved ankomst til Trelleborg kunne fremvise dokumentation for negativ test, der er højst 72 timer gammel eller at man er fuldt vaccineret.

• Museet skal desuden bruge en liste over hvem, der deltager i laugsdagen – Dette sørger Jacob Bøgemose for.

• Museet åbner for toiletterne i skolepavillonen, som deltagerne meget gerne må benytte. Men husk at spritte af før og efter – ikke mindst inden I lukker ned for dagen igen.

• Mad og drikke skal I selv medbringe, da I endnu ikke må benytte museets køkkenfaciliteter. Det samme gælder alle indendørs arealer i pavillonerne og husene i Slagløse – De er fortsat lukkede, også smedjen. Til gengæld må deltagerne gerne benytte vikingeloungen.

Vikingehilsen
BestyrelsenNy kasserer i Trelleborgs venner

Uncategorised Posted on 22 apr, 2021 10:53

Jacob Jelstrup Bøgemose er på årsmødet d. 17. april 2021 blevet valgt til kasserer i Trelleborgs venner.

Indtil alle formalia er faldet på plads, kan forespørgsler vedr kontingent og medlemsregistrering ske på zitouche@gmail.com.

Det vil også lette medlemsregistreringen meget, hvis jer, der har betalt eller betaler i nær fremtid vil sende en kvittering til zitouche@gmail.com, indtil Jacob har adgang til foreningens bankkonto.

Der sættes en sidste frist for indbetaling af kontingent til 1. juni 2021. Har du ikke betalt dit medlemskab inden, vil du blive slettet af medlemslisten og kan ikke længere benytte dig af de fordele, der følger med dét at være medlem af Trelleborgs venner. Du vil heller ikke længere være med i fb gruppen.

Et enkeltmedlemskab koster 110 kr pr år – et familiemedlemskab koster 160 kr pr år. kontingent indbetales til Arbejdernes Landsbank reg.nr 5356 kontonr. 0000 517 820. Husk at skrive navn i kommentarfeltet

Vikingehilsen

Leif Bjørnskov-Bartholdy

Formand Trelleborgs vennerReferat af årsmødet d. 17. april 2021

Uncategorised Posted on 20 apr, 2021 13:04

Der skulle have været afholdt årsmøde inden udgangen af november 2020, men grundet corona restriktioner var det ikke tilladt at afholde et sådant arrangement på det tidspunkt. Bestyrelsen besluttede derfor som en force majeure ting at udskyde årsmødet. Det udskudte årsmøde blev  afholdt lørdag den 17. april 2021 kl. 14.00 på Trelleborg.

Dagsorden

Valg af dirigent

Kristian Laugesen blev valgt som dirigent

Valg af referent

Leif Bjørnskov blev valgt som referent

Bestyrelsens beretning

Den skriftlige beretning var udsendt og ligger på hjemmesiden og blev suppleret af en mundtlig beretning på årsmødet. Beretningen blev taget til efterretning uden bemærkninger.

Godkendelse af det reviderede regnskab

Det reviderede regnskab blev gennemgået og godkendt

Behandling af indkomne forslag

Af historiske årsager fremgår foreningens relation til Vikingeborgen Trelleborg slet ikke direkte af foreningens vedtægter. De historiske forudsætninger gælder nu ikke længere og bestyrelsen foreslår derfor, for at tydeliggøre relationen, at nedenstående tilføjes til vedtægternes §2:

Den nu værende paragraf lyder:

§2. Formål
Den almennyttige forenings formål er at skabe interesse for og opretholde forbindelsen mellem den historiske vikingetid og personer der er interesseret i denne tidsperiode. Dette skal gøres igennem formidling og diverse arrangementer for at nære kommende og nuværende medlemmers interesse for museer, egnens og Danmarks kulturarv. Det er endvidere foreningens formål at lave forskellige historiske og eksperimentelle arrangementer for foreningens medlemmer.

Forslaget er efter andet punktum at indsætte:

”Det er specielt foreningens mål at rekruttere og uddanne frivillige formidlere til museet Vikingeborgen Trelleborg.”

Det fremlagte forslag til vedtægtsændring blev vedtaget.

Fremlæggelse af budget

Der var i budgettet for 2020 lagt op til at bruge 6000 kroner af egenkapitalen, men grundet corona situationen blev det aldrig fuldt realiseret. Vi håber det i 2021 bedre bliver muligt at realisere aktiviteter for medlemmerne og fremskriver budgettet fra 2020 og stiler imod kontingentindbetalinger på kr. 30.000 og udgifter på kr. 36.000. 

Der er forslag om at bruge penge på markedsføring af foreningen, samt at videreføre samarbejdet med museet om at lave udlånsdragter, så de også kommer til at omfatte tilbehør som bælter, tasker og sko.

Fastlæggelse af kontingent

Kontingentet fastholdes på kr. 110 for enkeltmedlemskaber og kr. 160 for familiemedlemskaber.

Foreningsmedlemskaber koster ligeledes kr. 160 og giver primært adgang til facebookgruppen og til generelt at støtte Venneforeningens arbejde og holde sig orienteret. Bestyrelsen pålægges nøjere at præcisere indholdet af foreningsmedlemskaber.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og kasserer

Af den nuværende bestyrelse er Irene, Gøsta og Leif på valg. Gøsta og Leif genopstiller.

Udover Gøsta og Leif vælges Maria Korreborg og Allan Boksa til bestyrelsen.

Grundet sygdom stiller Anne Hasselby alligevel ikke op som kasserer. Jacob Bøgemose melder sig og vælges i stedet som kasserer.

Valg af suppleanter

Helge Hasselby genvælges som 1. suppleant. Som 2. suppleant vælges Lone Bartholdy og som 3. vælges Palle Pedersen.

Valg af revisor og revisorsuppleant

Kristian Laugesen genvælges som revisor og Philip Deleuran som revisorsuppleant.

Eventuelt

Der indkommer intet under punktet eventuelt.

Leif Bjørnskov

Formand Trelleborgs vennerLaugsdag og årsmøde 17. april 2021

Uncategorised Posted on 14 apr, 2021 09:21

HUSK!! HUSK!! HUSK!! HUSK!!

Indkaldelse til årsmøde i Trelleborgs Venner lørdag d. 17. april 2021 kl. 14.00 på Trelleborg. Vi holder også laugsdag denne dag fra kl 10-14, så mød op og være med og få en hyggelig dag.

Der skal tilmeldes til årsmøde og laugsdag på zitouche@gmail.com.

Husk at medbringe en negativ coronatest og egen mad

🙂Laugdag den 4 april 2021

Uncategorised Posted on 27 mar, 2021 11:34

På vegne af bestyrelsen:

Så er det tid igen til at holde laugsdag, så på lørdag den 3 april, fra kl. 10.00-14.00.

På Trelleborg er det således tilladt for foreningen Trelleborgs Venner, at udøve sine foreningsaktiviteter så som laugsdage – men KUN udendørs og KUN op til max 25 personer. Det gælder aktiviteter, der ikke er arrangeret af museet, men foreningen selv.

Overnatning er IKKE tilladt

.• Tilmelding til laugsdag skal foregår pr mail til bogemose@outlook.dk og foregår efter ”først til mølle” princippet. Der er også brug for, at laugsformændene tilmelder sig.

• Deltagerne skal ved ankomst til Trelleborg kunne fremvise dokumentation for negativ test, der er højst 72 timer gammel. Laugene planlægger hver især deres aktiviteter, og de enkelte laugsformænd skal tjekke, om testen for de enkelte deltagere foreligger.

• Museet skal desuden bruge en liste over hvem, der deltager i laugsdagen – Dette sørger Jacob Bøgemose for.

• Museet åbner for toiletterne i skolepavillonen, som deltagerne meget gerne må benytte. Men husk at spritte af før og efter – ikke mindst inden I lukker ned for dagen igen.

• Mad og drikke skal I selv medbringe, da I endnu ikke må benytte museets køkkenfaciliteter. Det samme gælder alle indendørs arealer i pavillonerne og husene i Slagløse – De er fortsat lukkede, også smedjen. Til gengæld må deltagerne gerne benytte vikingeloungen.

VikingehilsenBestyrelsenNæste »